Narcos Narcos

Dobrze, że jesteś

Pomorska Fundacja Neonatologii

Oddział Neonatologiczny przy Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha w Gdańsku jest jednym z dwóch w województwie pomorskim ośrodków III stopnia referencji w opiece perinatalnej.

Odbywa się tu rocznie ponad 3,5 tys. porodów(2016r – 3674 porodów, 2011r – 4144). Oddział posiada 55 łóżek w systemie rooming in, 15 miejsc opieki pośredniej oraz 10 miejsc na Oddziale Wcześniaków. Miejsca opieki pośredniej mieszczą się na dwóch salach obserwacyjnych. Oddział Wcześniaków posiada 4 sale, na 3 przebywają pacjenci, jedna z nich pełni rolę gabinetu zabiegowego. Opieka nad noworodkiem w naszym oddziale polega na spełnieniu wszystkich standardów postępowania oraz procedur medycznych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 23.09.2016. Wszystkie urodzone noworodki mają więc zapewnioną wysoce specjalistyczną opiekę neonatologiczną oraz pełną dostępność do badań diagnostycznych -diagnostykę laboratoryjną i mikrobiologiczną, możliwość wykonania badań ultrasonograficznych oraz echokardiograficznych w miejscu. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem wykonujemy obowiązkowe czynności profilaktyczne obejmujące: profilaktykę krwawienia wywołanego niedoborem Vit. K, profilaktykę zakażeń przedniego odcinka oka, szczepienia ochronne, uodpornienie czynno-bierne dzieci matek Hbs-dodatnich oraz profilaktykę krzywicy zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Równocześnie u każdego noworodka wykonujemy przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych krytycznych wad serca. Szczepienia są wykonywane u dzieci zgodnie z najnowszymi zaleceniami przez pielęgniarkę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Od 2012 roku zgodnie z aktualnymi rekomendacjami wprowadziliśmy szczepienia wcześniaków bez korygowania wieku rozwojowego.

Stała poprawa opieki nad matką i dzieckiem, wprowadzenie 10 kroków w karmieniu piersią, stałe zmniejszanie wskaźnika dokarmiań zaowocowały przyznaniem tytułu Szpital Przyjazny Dziecku.

Część dzieci przebywających w Oddziale Neonatologii (zaburzenia adaptacji, infekcja wewnątrzmaciczna, wcześniactwo) wymaga obserwacji klinicznej i podawania leków. Do tego celu służą: 2 inkubatory zamknięte. 2 stanowiska otwarte. 5 pulsoksymetrów ( 3 Criticare typ 504 i 2 Nelcory). 14 pomp infuzvinvch 1 – strzykawkowych. 3 glukometry, 2 budki tlenowe. 12 dozowników tlenu. 3 lampy grzewcze. Dodatkowo posiadamy 2 laryngoskopy, 4 aparaty Ambu, 2 inhalatory, urządzenie do badania słuchu. Badanie Usg wykonywane jest za pomocą aparatu Panasonic HDI 3500.

Kolejno w skład struktury Oddziału Neonatologii wchodzi Oddział Intensywnej Terapii Noworodka liczący 28 miejsc. Jest to 16 miejsc intensywnej terapii oraz 12 miejsc tzw. opieki ciągłej, gdzie kontynuujemy opiekę nad chorymi dziećmi. Hospitalizujemy rocznie ponad 300 (2011 r. – 325, 2012 r. – 376) noworodków chorych lub urodzonych przedwcześnie. Są to dzieci z całego województwa pomorskiego. Wśród nich jest około 50 dzieci urodzonych z masą ciała poniżej lOOOg, które wymagają szczególnego nadzoru i długotrwałej terapii. Są one obarczone największym ryzykiem różnorakich powikłań wynikających z ich skrajnego wcześniactwa.

pexels-photo-4283881
baby-birth-born-734541

Dobrze, że jesteś

Pomorska Fundacja Neonatologii

Oddział Intensywnej Terapii wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, który ułatwia opiekę nad wyżej wymienionymi dziećmi. Posiadamy 12 respiratorów. 4 aparaty IF oraz 1 aparat IF SiPAP z inkubatorem do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej, a także 15 inkubatorów zamkniętych. 7 stanowisk otwartych, 1 urządzenie do prowadzenia hipotermii leczniczej, 1 urządzenie do prowadzenia terapii tlenkiem azotu,  7 kardiomonitorów. 20 pulsoksymetrów. 33 pompy infuzyjne. w tym 5 pomp przepływowych. Z sali porodowej do oddziału dzieci przywożone są inkubatorem transportowym ATOM.

Wszystkim dzieciom przebywającym w OIT zapewniamy wielospecjalistyczna opiekę – neonatolog, dostępność konsultantów – neurolog, okulista, kardiolog. W oddziale prowadzona jest mechaniczna wentylacja, wentylacja nieinwazyjna, leczymy zaburzenia krążenia, krwawienia do OUN, terapia ciężkich postaci nadciśnienia płucnego z użyciem INO, leczenie pacjentów urodzonych z objawami skrajnego niedotlenienia okołoporodowego (hipotermia lecznicza). diagnozujemy wady wrodzone i inne zaburzenia rozwojowe. Prowadzimy pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych i chirurgicznych. Personel lekarski jest wyszkolony w kierunku samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych i echokardiograficznych. W OIT badania wykonujemy za pomocą aparatu SIEMENS ACUSON X300. Ponadto wykonujemy wysoce specjalistyczne zabiegi – przezskórne wkłucia centralne, drenaż odbarczający jamy opłucnowej i jamy osierdziowej, nakłucia lędźwiowe i komorowe. transfuzje wymienne. Przy współudziale lekarzy okulistów i anestezjologów u dzieci z retinopatią wcześniaków wykonujemy zabieg fotokoagulacii przezźrenicznei. Rocznie odbywa się około 50 takich zabiegów u dzieci z całego województwa pomorskiego, a także z województw ościennych. Posiadamy 2 lasery okulistyczne (IRIS typ Oculight – -2002r i Oculight SL – 2006r).

W trakcie pobytu w oddziale fizjoterapeuta stosuje zabiegi stymulujące rozwój psychoruchowy u dzieci.

Opiekę nad naszymi pacjentami kontynuujemy w Przyszpitalnej Specjalistycznej Poradni Neonatologicznej, czynnej 5 x w tygodniu ( 1 x w godzinach popołudniowych). Miesięcznie wykonujemy około 135 porad specjalistycznych.

W skład struktury oddziału wchodzi także karetka N, która wykorzystywana jest do transportu chorych noworodków i niemowląt do 6-go miesiąca życia w obrębie całego województwa pomorskiego. Wyposażona jest w inkubator transportowy oraz respirator Stephan. W skład ekipy przewozowej wchodzi lekarz neonatolog, pielęgniarka oraz kierowca- sanitariusz. Jest to jedyna w tym regionie karetka, którą mogą być przewożone noworodki wymagające intensywnego nadzoru jak i wielospecjalistycznych konsultacji. Rocznie wykonujemy blisko 1000 przewozów np. w roku 2011 – 918, 2010 – 952.

W Oddziale Neonatologicznym zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna: 15 lekarzy, w tym 11 lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii z blisko lub ponad 20-letnim stażem pracy oraz 3 lekarzy w trakcie specjalizacji z neonatologii. Trzech lekarzy posiada tytuł naukowy dr nauk medycznych. Szkolimy obecnie 2 rezydentów. W skład personelu średniego wchodzi 64 pielęgniarek (22 pielęgniarki w Oddziale Neonatologii i 42 w Oddziale Intensywnej Terapii). W godzinach popołudniowych i nocnych nadzór nad pracą oddziału pełni lekarz specjalista neonatolog, 1 lekarz dyżuruje na neonatologii i 1 lekarz specjalista na karetce N. W oddziale ITN pracuje jednoczasowo 7-8 pielęgniarek. Dodatkowo w godzinach dopołudniowych są 2 wysoko wyspecjalizowane pielęgniarki zabiegowe. Ponadto 2 pielęgniarki pełnią dyżur na Oddziale Wcześniaków, 1 na sali opieki pośredniej i 1 na sali porodowej.

DSC_0006

Pomóż nam pomagać. Przekaż 1% podatku Fundacji.

Fundacja Dobrze że jesteś  80-306 Gdańsk ul.Kurzyńskiego2/2  NIP 584-27-33-705 KRS 0000479651  Nr konta bankowego 29124012421111001054425951

dziękujęmy, Zespół Fundacji

Nasze rodzinyi ich historie

  • Moje dzieci urodziły się o 3 miesiące za wcześnie. Dzięki lekarzom przetrwaliśmy 4 miesięczną walkę o życie. Zwyciężyliśmy i dzieci są dzisiaj z nami. W naszym domu jest wesoło i bardzo dużo się dzieje. Nie byłoby tak gdyby nie Pomorska Fundacja Neonatologii.

    Mama Anelki i Maciusia

  • Chcielibyśmy wyrazić swoją ogromną wdzięczność za opanowanie, poświęcony czas, zrozumienie i zwykłe wyczucie. Cyprianek dzisiaj jest radosnym, żywiołowym chłopcem, a jedyną pozostałością po wcześniactwie jest drobna budowa ciała. Jest cudem, naocznym i namacalnym.

    Mama Cyprianka