Narcos Narcos

Dobrze, że jesteś

Pomorska Fundacja Neonatologii

Fundacja Dobrze że jesteś powstała w 2013 roku, z inicjatywy zespołu oddziału neonatologii w szpitalu na gdańskiej Zaspie. Powstała dzięki temu, że mieliśmy zaszczyt poznać ludzi,którym nie jest obojętny los małych pacjentów. Misją Fundacji jest poprawa warunków leczenia i rozwoju najmniejszych i najbardziej chorych noworodków,poprzez doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt.

baby-birth-born-734541

Nasza Historia

CHWILE NIEPEWNOŚCI

Okres noworodkowy to czas 4 pierwszych tygodni życia dziecka urodzonego w oczekiwanym terminie porodu. To okres adaptacji do życia poza łonem matki. W tym szczególnym czasie opieka nad dzieckiem powierzona jest lekarzom neonatologom.

Wraz z postępem cywilizacyjnym wzrasta odsetek wcześniactwa, zatem dla dzieci urodzonych przedwcześnie okres noworodkowy wydłuża się o czas, który noworodek spędza na świecie przed planowanym terminem porodu w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.

Postęp techniki medycznej dał neonatologom narzędzia do ratowania życia coraz to mniejszych dzieci. Jednak „im dalej w las”… tym więcej problemów- aktualnie największym wyzwaniem dla neonatologów jest ratowanie życia, a jednocześnie zapewnienie jak najlepszej jego jakości szczególnie tym dzieciom, które urodziły się w 23 tyg. ciąży, z urodzeniową masą ciała mniejszą, niż 500g. Dzieci te rodzą się po upływie tylko połowy prawidłowego czasu trwania ciąży. Ich narządy są niedojrzałe, nieprzygotowane do prawidłowego funkcjonowania.

TYGODNIE WYTĘŻONEJ PRACY

Nasi podopieczni wymagają wysokospecjalistycznej opieki zagwarantowanej przez zespół lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, ale także bardzo kosztownych  urządzeń medycznych i wyjątkowych tylko dla tej grupy wiekowej leków. Wszystko po to, żeby ratować życie tych najmniejszych pacjentów, którzy jeszcze do niedawna byli uważani za niezdolnych do życia.

  • KROKI MILOWE- wielka technika w służbie najmniejszemu człowiekowi

INKUBATOR– coraz doskonalsze i coraz bardziej skomplikowane urządzenie, którego rolą jest naśladowanie warunków panujących w łonie matki. Ułożony w inkubatorze noworodek przebywa w środowisku odpowiedniej temperatury i wilgotności, jest to niezbędne do prawidłowego oddychania i dojrzewania skóry dziecka urodzonego przedwcześnie. Jednocześnie neonatolog może łatwo obserwować i monitorować pacjenta.

WSPOMAGANIE ODDECHU- SIPAP– im mniejszy wcześniak, tym gorzej radzi sobie z oddychaniem, ciągłe utrzymywanie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych stanowi początek leczenia niewydolności oddechowej

ODDECH ZASTĘPCZY- RESPIRATOR– postępująca niewydolność oddechowa wielokrotnie wymaga zastosowania wentylacji przy pomocy respiratora, w tym nowoczesnej techniki wentylacji o wysokiej częstotliwości, którą zapewniają tylko najbardziej nowoczesne respiratory

SURFAKTANT– lek, który zrewolucjonizował neonatologię pozwalając na leczenie zaburzeń oddychania- choroby, która była główną przyczyną umieralności wcześniaków. Krótko po porodzie niewydolnego oddechowo wcześniaka do rurki inkubacyjnej umieszczonej w tchawicy podawany jest  lek, który rozpręża płuca i prowadzi do skutecznej wymiany gazowej. Czasem działa jak cud !

TLENEK AZOTU– aparat umożliwiający leczenie noworodków wziewną postacią tlenku azotu ratuje życie. Stosowany wtedy, gdy u noworodka w bardzo ciężkim stanie klinicznym w trybie pilnym trzeba rozkurczyć naczynia płucne, które uległy skurczeniu pod wpływem niekorzystnych czynników wewnątrzmacicznych, okołoporodowych lub nie rozkurczyły się one prawidłowo po porodzie.

CHŁODZENIE LECZNICZE– zawsze dbamy o zapewnienie pacjentowi komfortu cieplnego. Czasem jednak trzeba działać odwrotnie i chłodzić ciało noworodka, który uległ niedotlenieniu okołoporodowemu. Wysokospecjalistyczna aparatura chłodząca umożliwia obniżenie temperatury ciała małego pacjenta do 33,5 C. Takie chłodzenie trwa 3 dni, po czym następuje stopniowe ogrzewanie ciała dziecka. Zadaniem tej procedury jest zahamowanie uszkodzenia mózgu i zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepełnosprawności u dziecka.

TYSIĄCE UŚMIECHÓW

Sukces neonatologii  to zmniejszenie umieralności okołoporodowej oraz częstości występowania powikłań wcześniactwa w  następnych okresach życia dziecka.

Wykorzystując naszą wiedzę i  umiejętności codziennie podejmujemy walkę o  jak najlepszą przyszłość dla naszych pacjentów

pulsoksymetry zakupione przez Fundację
pulsoksymetry zakupione przez Fundację

O NASzespół

nasi specjaliści

Ordynator oddziału

Dr. med. Elżbieta Pilarczyk

Z-ca ordynatora oddziału

Dr. med. Hanna Sabiniarz

Asystenci

Lek. med. Alicja Cichy – Bieganowska

Lek. med. Wojciech Gargula

Lek. med. Joanna Głodek

Lek. med. Katarzyna Kaczyńska – Bielińska

Lek. med. Anna Strzęciwilk

Dr. med. Agata Krzysztofowicz

Lek. med. Iwona Kuhnel

Lek. med. Martyn Markul

Lek. med. Łukasz Matwiejczyk

Lek. med. Marcin Młodzianowski

Nasze rodzinyi ich historie

  • Moje dzieci urodziły się o 3 miesiące za wcześnie. Dzięki lekarzom przetrwaliśmy 4 miesięczną walkę o życie. Zwyciężyliśmy i dzieci są dzisiaj z nami. W naszym domu jest wesoło i bardzo dużo się dzieje. Nie byłoby tak gdyby nie Pomorska Fundacja Neonatologii.

    Mama Anelki i Maciusia

  • Chcielibyśmy wyrazić swoją ogromną wdzięczność za opanowanie, poświęcony czas, zrozumienie i zwykłe wyczucie. Cyprianek dzisiaj jest radosnym, żywiołowym chłopcem, a jedyną pozostałością po wcześniactwie jest drobna budowa ciała. Jest cudem, naocznym i namacalnym.

    Mama Cyprianka